Contact

Wat is een compromis of verkoopovereenkomst?

Heeft u de woning van uw dromen gevonden en is uw bod door de verkoper geaccepteerd? Dan is het tijd om een compromis op te stellen. Dit wordt ook wel een onderhandse verkoopovereenkomst genoemd. De verkoopovereenkomst vormt eigenlijk de basis voor de notariële akte die u uiteindelijk door een notaris op laat stellen. U stelt een compromis op om aan te tonen dat de koper en de verkoper tot een akkoord zijn gekomen. Hierdoor kunnen vervolgstappen genomen worden om de woning officieel aan te kopen.

Voor wie geldt een compromis?

Een verkoopovereenkomst wordt door zowel de verkoper als de koper ondertekend. Het compromis is dus een belangrijk document voor beide partijen, aangezien hierin de details van de verkoop besproken worden. Dat betekent dat niet alleen de koper zich aan bepaalde beloften moet houden, zoals het betalen van de afgesproken prijs. De verkoper moet namelijk ook leveren wat hij belooft in het compromis. Bovendien staat hier de staat van het pand beschreven, zodat precies duidelijk is wat er verkocht wordt.

Het opstellen van een verkoopovereenkomst

In principe mag iedere partij het compromis opstellen. Online kunt u gemakkelijk een voorbeeld vinden van een onderhandse verkoopovereenkomst. Het is toch aan te raden om dit door een expert op te laten stellen, aangezien het een complex document is waar veel van afhangt. Koopt of verkoopt u een woning via een makelaar? Dan kan hij het document voor u opstellen. Het is aan te raden om de verkoopovereenkomst zo snel mogelijk op te stellen, zodra u akkoord bent gegaan met de verkoop. Vervolgens zit er maximaal vier maanden tussen het opstellen van het compromis en het tekenen van de notariƫle akte.

Wat moet er in het compromis staan?

In een verkoopovereenkomst moeten de volgende hoofdzaken staan:

 • Informatie over de verkoper

 • Informatie over de koper, inclusief financiĆ«le informatie
 • Een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed
 • Eventuele gebreken aan het pand
 • Eventuele erfdienstbaarheden
 • Overige kosten, schulden of pandrechten
 • Overeengekomen prijs

Welke documenten mogen niet in een compromis ontbreken?

Er zijn verschillende bijlagen nodig wanneer u een compromis opstelt:

 • Kadastrale legger
 • Bodemattest
 • Stedenbouwkundig uittreksel

 • Postinterventiedossier
 • Energieprestatiecertificaat
 • Keuringsbewijs voor de elektriciteit

 • Eventueel het conformiteitsattest van de stookolietank
SchattingGratis schatting