Wat zal onze manier van wonen en leven veranderen in de toekomst?

Wat zal onze manier van wonen en leven veranderen in de toekomst?

Tal van factoren zoals bevolkingsaangroei, mobiliteit, betaalbaarheid en ecologisch bewustzijn zullen een invloed hebben over hoe en waar we in de toekomst zullen wonen en leven.

Door in te zetten op “zorgzame buurten” maak je van dicht bij elkaar wonen een voordeel.

Het staat vast dat we dichter bij elkaar en wat kleiner gaan wonen, dat dit vooral in en rondom de stad zal gebeuren en dat dit samen met een grotere diversiteit van mensen dan voorheen zal zijn , zowel binnen eenzelfde buurt als binnen een wooncomplex.

De uitdaging bestaat er in om enerzijds buurten en gebouwen te realiseren die het harmonieus samenleven (en in het beste geval de verbondenheid) tussen tal van diverse bevolkingsgroepen (zowel naar leeftijd, gezinstypologie, cultuur…) bevorderen maar die anderzijds ook de nodige ruimte voor “afzonderingsmomenten” bewaren. De noodzaak om zich als individu, als gezin of samen met “gelijken” op tijd en stond eventjes te kunnen onttrekken van de buitenwereld (living apart together). Zowel naar inrichting van de open ruimte als naar indeling van de woonentiteiten zal men hier rekening mee moeten houden.

Daarom zou ik willen pleiten voor het creëren van “zorgzame buurten”. Een divers aanbod van woningen voor verschillende leeftijden, achtergronden en gezinssituaties met voldoende open ruimte, op zo’n manier ontworpen dat dit automatisch leidt tot meer informeel contact tussen de diverse buurtbewoners. Dit zal de spontane zorg en wederzijds respect tussen de mensen bevorderen. Waarom bellen voor een babysit of professionele boodschappenhulp zoeken als je buren je met plezier verder helpen?

Hogere flatgebouwen en gegroepeerde huizen op kleine percelen zijn meer en meer de keuzes in stedelijke omgevingen. Kunnen we die woonvormen nog verbeteren of alternatieven introduceren zodat ze die “zorgzame buurten” in de praktijk mee vorm geven?

Een aantal voorbeelden:

Waarom maken we flatgebouwen niet aantrekkelijk voor gezinnen met kinderen? Door bijvoorbeeld beneden een stuk gemeenschappelijke tuin of op het dak een “speelruimte” (met sanitair) te voorzien? We zorgen dan ook nog voor wat comfortabele bankjes zodat ouderen uit het gebouw ook eens langskomen.

Kunnen we op gegroepeerde huizen op kleine privé percelen geen aansluitende gemeenschappelijke (binnen)tuin realiseren waar de buurtkinderen samen kunnen spelen en de ouders elkaar op informele basis kunnen ontmoeten?

Door in te zetten op “zorgzame buurten” maak je van dicht bij elkaar wonen een voordeel.

Koen Hoste

Zaakvoerder Living StoneBlijf op de hoogte Waardebepaling
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan