Het nieuwe jaar brengt jou naast goede voornemens ook het nieuwe Vlaamse Huurdecreet.

Het nieuwe jaar brengt jou naast goede voornemens ook het nieuwe Vlaamse Huurdecreet.

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet zal van toepassing zijn voor alle schriftelijke huurcontracten voor private bewoning die gesloten worden vanaf 1 januari 2019. Voor alle bestaande contracten blijven de oude regels dus van toepassing.

Waarin verschilt de bestaande Woninghuurwetgeving met het nieuwe Vlaamse huurdecreet? Wij vatten het graag voor jou samen!

 

 • Het huurcontract moet, naast de huurprijs, ook de extra lasten (m.u.v. de variabele lasten voor verbruik) die aangerekend worden aan de huurder, vermelden.
 • Een prijsaanpassing tijdens de loopduur kan alleen door de wettelijke indexatie, of omwille van energiebesparende maatregelen (dak- en muurisolatie, superisolerend glas, zonnepanelen,..).
 • De waarborg werd opgetrokken van 2 naar 3 maanden om het recupereren van achterstallige huur en eventuele huurschade te dekken. Voor gezinnen die het moeilijk hebben, kan het Vlaams Woningfonds een renteloze lening voorzien.
 • Het negenjarig contract moet, ook na januari, de woonzekerheid garanderen. De opzeg voor eigen bewoning kan niet langer voor bewoning door familieleden en/of je huwelijks-/wettelijk samenwonende partner. Hiervoor moet je minimaal 3 jaar wachten. De renovatiehuur blijft bestaan in haar huidige vorm.
 • Het contract van korte duur, voorziet vanaf januari ook de mogelijkheid voor de huurder om het contract vroegtijdig te beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden én een opzegvergoeding. De verhuurder krijgt deze mogelijkheid niet.
 • Een belangrijke speerpunt voor het nieuwe huurdecreet, is de woningkwaliteit. Om de kwaliteit te garanderen, moet de eigenaar het pand conform de Vlaamse Wooncode afleveren én wordt de renovatiehuurovereenkomst aangeprezen.
 • Om discussie omtrent de herstellingskosten te vermijden, voorziet de regering een lijst van kleine herstellingen die altijd ten laste van de huurder zijn. Zoals voorheen, blijft de verhuurder instaan voor de onderhouds-en herstellingskosten veroorzaakt door ouderdom en overmacht.
 • Elke huurder en verhuurder moeten zich verplicht verzekeren inzake brand- en waterschade. De huurder sluit best een aansprakelijkheidsverzekering af of voorziet een clausule afstand van verhaal in de verzekering van de eigenaar.
 • Specifieke regelgeving voor studentenverhuur moeten de wanpraktijken aan banden leggen. De huurprijs moet vanaf 1 januari 2019 alle kosten omvatten, m.u.v water, energie, internet en telefonie.
  Bij opeenvolgende contracten met één student, mag de huurprijs niet verhogen m.u.v. index-aanpassingen. In studentencontracten is de waarborg van 2 maanden behouden. Vroegtijdige beëindiging kan alleen door de huurder in specifieke gevallen.
Heb je hierna nog vragen, aarzel niet jouw persoonlijke makelaar te contacteren!
We gaan hierover graag in gesprek met jou!

 Blijf op de hoogte Waardebepaling
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan