Preloader image

Loading...

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Living Stone doet er alles aan om u via e-mails en via de website zo correct mogelijk te informeren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten in e-mailberichten of in aankondigingen op de Living Stone-website. Living Stone kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat panden die in een e-mail of op de website vermeld worden, niet meer beschikbaar zijn.

Living Stone streeft naar een optimale beschikbaarheid van de Living Stone-website maar kan niet garanderen dat er zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.
De Living Stone website bevat links naar andere websites. Living Stone is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor hun bereikbaarheid.
De teksten en afbeeldingen op de Living Stone-website kunnen auteursrechterlijk beschermd zijn. Wilt u teksten of afbeeldingen overnemen, stuur dan een e-mail naar info@living-stone.be.

Gebruikersvoorwaarden

Uw gebruik van de site "www.living-stone.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat www.living-stone.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Living Stone is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites en kan ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op de Living Stone website informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op www.living-stone.be betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Living Stone kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de Living Stone website, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden

 • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e)mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Living Stone bvba, niet toegelaten 'metatags' te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de dienst te gebruken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke toestemming en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Living Stone bvba. U mag niet 'framen' en geen 'framing technieken' gebruiken op gelijk welk onderdeel van de dienst zonder expliciete schriftelijke toestemming daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de dienst, het gebruik van de dienst, of de toegang tot de dienst te kopiêren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Living Stone bvba.
 • Het is niet opgeladen om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de dienst te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de dienst aangeboden door Living Stone bvba.
 • Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankrecht) overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden, enkel privegebruik is toegelaten.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Living Stone website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Living Stone verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Privacy statement

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren, via "Hou me op de hoogte" uw naam, voornaam, adres, telefoon, gsm-nr, fax en e-mail adres.

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

 • Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.
 • Om u eventueel te informeren over nieuwe panden.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

 • Toegang of wijziging door onbevoegden
 • Onjuist gebruik of bekendmaking
 • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

Het personeel van Living Stone is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hen richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres: info@living-stone.be.

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart – naar onderstaand adres:

Living Stone bvba
Dirk Boutslaan 30
B-3000 Leuven
België

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:

 • De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.
 • De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy .

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan