Rookmelders verplicht in huurwoningen

 

 

In Vlaanderen

 

Alle huurwoningen in Vlaanderen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders, zoals verplicht volgens het decreet van 4 juni 2012 en Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012.

 

Elke zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio) moet op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In woningen met studentenkamers moet bovendien elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte uitgerust zijn met een rookmelder. Het moet om een optische rookmelder gaan die CE-gemarkeerd is en voldoet aan de norm NBN EN 14604. De verhuurder staat in voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten van de batterij. Het bewijs van de aanwezigheid van rookmelders moet bij het huurcontract gevoegd worden.

 

Voor woningen die reeds verhuurd waren voor 1 januari 2013 geldt een overgangsperiode. Woningen gebouwd vóór 1945 moeten vanaf 1 januari 2016 uitgerust zijn met rookmelders, jongere woningen vanaf 1 januari 2019.

 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Rookmelders zijn verplicht in huurwoningen in het Brussels Gewest sinds juli 2005 (Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 april 2004). Het moet gaan om gecertificeerde , optische rookmelders, voorzien van lithiumbatterijen met een levensduur van meer dan 5 jaar of aangesloten op het stroomnet en voorzien van een noodbatterij. Er moet een rookmelder aanwezig zijn in elk vertrek dat men moet doorlopen om in de woning van de slaapkamer naar de buitendeur te gaan.

 

 

In Wallonië

 

Rookmelders zijn verplicht in woningen in Wallonië sinds 1 juli 2006. In appartementen kleiner dan 80m² moet 1 melder worden geplaatst, in grotere appartementen 2. In huizen met een oppervlakte per verdieping, kleiner dan 80 m² moet 1 melder per verdieping worden geplaatst. Is de oppervalkte per verdieping groter, dan moeten er 2 melders per verdieping worden geplaatst. De verhuurder staat in voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten van de batterij. Ook hier moet het gaan om optische melders die aan de norm NBN EN 14604 voldoen. De regels voor plaatsing vindt u terug op de verder in dit document vermelde overheidswebsite.

 

 

Meer informatie

 

 

 

Vlaanderen:
http://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/woningkwaliteit_voor_professionelen/vlaamse_verplichtingen_over_rookmelders

 

Brussel:
http://brussel.irisnet.be/dbdmh/preventie/rookdetectoren?set_language=nl

 

Wallonië:
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Log/Pages/Detecteurs/index.asp